Tilskudd og satser

Du kan søke om opplæringstilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd (TRT) til kurs du holder for laget ditt. Tilskuddene utbetales etter satser som fastsettes hvert år.

Her er en kort film som beskriver de to tilskuddene og hva som er forskjellen på dem

 

Under kan du lese mer om tilskuddene og gjeldende satser