Studieforbundet Funkis
Torggata 10
0181 Oslo

Telefon: +47 23 16 19 80
E-post: post@funkis.no