Denne filmen viser deg hvordan Funkis kan gi støtte til ditt lag


Som medlem av Studieforbundet Funkis kan en organisasjon, inkludert fylkes- og lokallag, søke om tilskudd til sine studieaktiviteter. Du kan søke om både opplæringstilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd (TRT). 

Hvorfor er Funkis viktig for din organisasjon?

Funkis er til for å gi våre medlemmer økonomisk støtte og stimulere til kursaktivitet. Jo flere timer som registreres i FunkisKurs, jo mer tilskudd får studieforbundet formidlet fra Kulturdepartementet hvert år. Dette er i neste runde midler som går tilbake til lag og foreninger, som får sine søknader innvilget av studieforbundet.