Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner som jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende.

Vårt hovedformål er voksenopplæring og vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til våre medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. 

Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD).

Funkis er i dag et av landets største studieforbund og ga i 2022 støtte til nærmere 142 000 kurstimer og mer enn 7000 kurs over hele landet. 

Per 2023 har Studieforbundet Funkis 95 medlemsorganisasjoner med over 350 000 medlemmer

Vi har fylkesledd over hele landet

Vårt hovedkontor i Oslo har 5 ansatte

Funkis' mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

Administrasjonen i Studieforbundet Funkis har flere funksjoner:

  • Yte service, gi veiledning og rettledning
  • Bidra til å skape et dynamisk og oppdatert kurs- og opplæringsmiljø
  • Formidle tilskudd til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis
  • Viktige satsningsområder: Sørge for tilrettelegging, nettbaserte kurs og universell utforming