Fylkeslagene samarbeider med Funkis sentralt og holder kurs og samlinger for sine medlemmer på regional- og lokalplan.

Vanligvis kalles fylkeslagene Funkis Innlandet, Funkis Rogaland, og så videre. Grunnen til at vi på denne siden har satt fylkesnavnet foran Funkis, er for å gjøre det lettere for de som bruker skjermleser for å navigere rundt på web. Hvis 12 lenker etter hverandre starter med Funkis, kan det bli vanskelig å navigere med skjermleser.

NB! Kartet er kun illustrasjon og samsvarer ikke med dagens inndeling av fylkeslag i Studieforbundet Funkis.