Studieforbundet Funkis mottar tilskudd over statsbudsjettet hvert år og støtten formidles videre til våre medlemsorganisasjoners kursvirksomhet.

Tilskuddsordningene må vi hele tiden kjempe for å beholde. Derfor er det viktig at våre medlemsorganisasjoners kurs, som får støtte gjennom Funkis, også bruker vår logo.