Jorunn ble ansatt som rådgiver i Studieforbundet Funkis høsten 2019. Hennes arbeidsområder er søknadsbehandling, utarbeiding og distribusjon av opplæringsmateriell og utvikling av studieplaner og prosjekter. 

Jorunn er for tiden sykmeldt.