Jorunn ble ansatt som rådgiver i Studieforbundet Funkis høsten 2019. Hennes arbeidsområder er søknadsbehandling, utarbeiding og distribusjon av opplæringsmateriell og utvikling av studieplaner og prosjekter. I tillegg har hun ansvar for elektronisk opplæring og nettpedagogikk, som er et av Funkis’ satsingsområder framover.

Jorunn er utdannet lærer og har 15 års erfaring fra grunnskolen, hvor hun blant annet hadde ansvaret for IKT og utvikling av IKT-løsninger. De siste 2 årene har hun vært ansatt i Fellesrådet for Afrika, hvor hun har jobbet med innhenting og publisering av informasjon og nyheter fra Afrika på sosiale medier. Hun har også undervist unge voksne asylsøkere i diverse fag i regi av Voksenopplæringen i Bærum.

Jorunn treffes på tlf. 23 16 19 80, direktenr. 47 45 94 73 og e-post jorunn@funkis.no