Odd Erik har ansvar for Studieforbundet Funkis' utbetalinger av voksenopplæringsmidler, samt kursvirksomhet og kurslederopplæring. Odd-Erik har en fire-årig allmennlærerutdanning fra OsloMet, i tillegg til at han har tatt enkeltemner i statistikk fra Universitetet i Oslo. I tråd med hans utdanning, har han tidligere jobbet som allmennlærer/klasseforstander i Bærum.

Odd-Erik har også solid erfaring fra studieforbund. Før han ble ansatt som rådgiver hos Funkis, jobbet han 12 år som studiekonsulent i Studieforbundet natur og miljø. På fritiden liker han å praktisere musikk, og har både spilt i korps og band. Andre hobbyer inkluderer ulike sportsaktiviteter i tillegg til kunst og design. Odd-Erik har selv en multifunksjonshemmet datter som nå har flyttet inn i et bofelleskap, men som han tilbringer mye tid med. Han har dermed også et personlig engasjement for de medlemsorganisasjonene som representerer samfunnsgrupper med nedsatte funksjonsevner.

Odd Erik treffes på tlf. 23 16 19 80, direktenr. 45 97 84 80 og e-post odd.erik@funkis.no