Roger Håkon Skår ble ansatt som generalsekretær i Studieforbundet Funkis i august 2021. Han har ansvar for administrasjon og drift i samsvar med forbundets vedtekter, årsmøte- og styrevedtak. 

Roger Håkon er utdannet Master i Public Administration, er samfunnsviter og har lang erfaring med organisasjonskultur og -utvikling, økonomistyring, prosjektarbeid, kommunikasjon og markedsføring via sosiale medier. Han har også solid ledererfaring fra ulike sektorer.

I tillegg har han 25 års erfaring med styre- og tillitsverv i foreninger og organisasjoner, og kjenner organisasjonslivet og frivilligheten godt. 

Roger Håkon treffes på tlf. 23 16 19 80, direktenr. 92 24 95 66 og på e-post roger.hakon@funkis.no