Vår nye besøksadresse blir Christian Krohgs gate 10, som ligger mellom Akerselva ved Grønland og Norges Røde Kors.

Ny postadresse er: Postboks 9246 Grønland, 0134 Oslo

Våre telefonnumre vil være som før.

Mindre tilgjengelige under flytteprosessen

Mellom onsdag 13. og tirsdag 19. desember kan vi være vanskelig å nå på telefon. Vi svarer også kun sporadisk på e-post i denne perioden.

Vi gleder oss til å flytte til Frivillighetens hus og satser på at vi sammen kan skape et godt og kompetent fagmiljø, som vi håper også vil bli et gode for våre medlemmer.