Ikke bare en liten gruppe, men hele 10 prosent av den norske befolkningen har behov for tilrettelagte dokumenter. 

- Boka viser, steg for steg, hvordan skribenter kan legge til rette og bygge ned barrierer overfor leserne, sa Marie Almås, forlagsredaktør for boka.

"Universell utforming av dokumenter" er andre utgave av boka "Gode dokumenter: Universelt utformet", som kom ut i 2015. Siden har det skjedd endel endringer, både i Office-pakka og innen universell utforming. Forfatteren, som selv er blind, har i den nye boka fokusert på kontorpakka Microsoft 365, og alle mulighetene som ligger der. Han har også skrevet et eget kapittel om Microsoft Teams, som mange har tatt i bruk de siste årene.

Klarspråk er viktig

Boka er lettlest og enkelt skrevet. Tollefsen understreket under lanseringen nødvendigheten av et klart og tydelig språk.

- Skal jeg skrive en bok til, skal det bli en lærebok i språk, sa han.

Boka er utgitt på Universitetsforlaget og kan bestilles der

Forside bok Morten Tollefsen: Universell utforming av dokumenter

  • Morten Tollefsen har jobbet med universell utforming i mer enn 30 år. Han er blind, og bruker skjermleser på mobil og datamaskin.
  • Tollefsen har hovedfag i informatikk, har jobbet mange år som programmerer og har deltatt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, standardiseringsarbeid og utvikling av nettsider og apper.
  • Sammen med Magne Lunde startet han i 1999 firmaet MediaLT  som er et ledende miljø innen IKT for funksjonshemmede. 
  • I dag jobber Morten Tollefsen som UU-spesialist i designseksjonen hos NAV.