SSBs levekårsundersøkelse for organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk ble publisert 18. november. Den viser at antallet som er aktivt medlem i to eller flere organisasjoner går opp. Undersøkelsen er utført under covid-19-pandemien. 

– Frivillige organisasjoner gir fellesskap og mulighet til å gjøre noe som gir mening i hverdagen. Vi trenger alle at det er noen som har bruk for oss og i frivilligheten kan alle gjøre en forskjell. At flere er aktive er bra for samfunnet vårt, spesielt nå når mange er mer alene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.
 
I følge undersøkelsen er andelen som er aktivt medlem i to eller flere organisasjoner gått opp fra 14% i 2017 til 17% i 2020. Det er 22 % som oppgir å ikke være medlem i en organisasjon noe som gir hele 78% som er medlem av en eller flere. Nesten 50% er medlem av mer enn en organisasjon. 
 
Undersøkelsen viser også deltakelse og aktivitet etter ulike organisasjonstyper, sosialt nettverk, religiøs tilhørighet og deltakelse og politisk deltakelse.

Les mer om Levekårsundersøkelsen på SSB sine sider  og

Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner på siden til Frivillighet Norge