Før du får opp knappen "Opprett ny søknad" vil du i FunkisKurs få valget om å legge kurset i søknadsrunde for 2022 eller 2023:

Søknadsrunder for 2022 og -23

  • Kurs som skal ligge i søknadsrunden for 2022, er kurs med avslutning før 21. januar 2023.
  • Kurs som legges i søknadsrunden for 2023, er kurs som har oppstart fra 1. januar 2023. Dette gjelder også kurs som starter og avsluttes mellom 1. - og 21. januar 2023.

Meld inn kurset ditt nå mens timesatsen er høy!

Søknadsrunden for 2023 ligger fortsatt inne med timesats 200 kroner, som gjelder per dags dato. Den høye satsen vil sannsynligvis reduseres for kurs i 2023.

Funkis oppfordrer våre medlemmer om å rapportere inn kurs som er avsluttet nå, mens timesatsen fortsatt er høy. Dette vil både gi Funkis et høyere timetall i 2022, og også hjelpe til med å beregne hvor mye tilskuddsmidler vi har til rådighet i inneværende år.