Funkis mener det er bra at delingen skal evalueres. Samtidig håper vi at evalueringen kan se på andre elementer ved voksenopplæringen, elementer som er viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. 

Her kan du lese hele brevet