Funkis trenger å vite disse delsummene for å utbetale tilretteleggingsskudd (TRT) for merkostnader. Der det forekommer fellesregninger som bilag til kursutgifter, må arrangør derfor innhente informasjon om hva de enkelte delene i regningen består av. 

Dette betyr at det kan ikke søkes om TRT med bakgrunn i en fellesregning, der Funkis ikke får innsikt i de enkelte delene som er utgiftsført som merkostnad.