Dette betyr at dersom du vil at ditt kurs skal komme med på Funkis’ regnskap for 2021, må kurset være oss i hende før 21. januar kl. 24.00.

Etter denne dato overføres kurset til nytt budsjettår, med eventuelle nye timesatser for 2022.

Kurs som starter etter 1. januar (2022) og avsluttes før 21. januar tilhører kursåret 2022.