Sammen med andre studieforbund og VOFO krever Studieforbundet Funkis tiltak, og forventer at den kommende regjering vil prioritere frivilligheten og studieaktivitet den neste stortingsperioden.

Pandemien har forsterket det digitale gapet

Digitalisering har vært et viktig fokus og mål for det offentlige i mange år. Chatboter, elektroniske skjema, BankID med mer har i stor grad overtatt samhandling og kommunikasjon, og det er vanskelig å bli møtt og sett av et menneske i denne digitale labyrinten. Pandemien har forsterket denne utviklingen, og det digitale gapet er blitt enda større.

Nedstenging av samfunnet har vært en utfordrende tid for Funkis og våre medlemsorganisasjoner. Fysiske kurs er blitt avlyst og utsatt, og de fleste av oss har måttet lære seg å bruke teknologi mer enn før – for mange for første gang. I tillegg har flere av våre medlemmer vært i risikogrupper som har gjort situasjonen enda mer kompleks og vanskelig.
- En av de største utfordringene vi har er hvordan vi kan styrke den digitale inkluderingen av de som av ulike grunner ikke klarer, eller faktisk kan delta i det digitale samfunnet, sier Roger Håkon Skår, generalsekretær i Funkis.

Manglende tilrettelegging for hørselshemmede

Strømming, direktesendinger på Facebook, webinarer og alle andre digitale møter har skutt i været. De fleste nyter godt av dette tilbudet, også Funkis’ målgrupper og medlemsorganisasjoner. Men ikke alle blir inkludert, og tilrettelegging og universell utforming blir ikke fulgt opp godt nok. Døve og hørselshemmede får ikke med seg budskapet i overføringer som ikke er tekstet. De færreste husker på en tegnspråktolk i bildet, som kunne gjort sendingen tilgjengelig for nettopp denne gruppen med hørselsnedsettelser.
- Her har det offentlige et særlig ansvar for å sikre en inkluderende digitalisering. Vi i Funkis er klar for å bidra å redusere det digitale gapet, men da må vi sikre mer tilskudd, friere midler og langsiktighet i tilskuddordninger over flere år, fastslår generalsekretæren. 

Funkis ønsker mer søkelys på ny teknologi på dette feltet: For eksempel programmer som kan tekste direktesendinger på norsk, og andre språk. Flere midler til studieforbund og forskrifter som faktisk favner våre utfordringer bør på plass. 

Vi trenger forutsigbare tilskuddsordninger

- Vi trenger tilskuddsordninger som også gir oss muligheter til å gi våre medlemsorganisasjoner teknologi, lisenser og en-til-en opplæring. Skal vi lykkes med digital studieaktivitet, og en inkluderende digitalisering, så må dette inkluderes, sier Skår.

Vi trenger stabilitet og forutsigbarhet rundt opplæringstilskuddet for å sikre langsiktighet i vårt viktige arbeid i Funkis, noe som også gir økonomisk forutsigbarhet for våre medlemsorganisasjoner. 
- Frivillig arbeid er verdt 78 milliarder, og halvparten av denne frivillige innsatsen utføres innen kultur- og fritidssektorer. Statlige tilskudd til studieforbundene utgjør småpenger i denne sammenhengen, sier Roger Håkon Skår, og fortsetter: 
- Den jobben vi gjør sammen med våre medlemsorganisasjoner er så viktig for inkludering og utjevning av forskjeller, slik at alle har anledning å delta i demokratiet og samfunnet vårt på så like premisser som mulig. Det er på tide at politikere og embetsverket tar dette med seg i forskrifter og tildeling av tilskudd.

Studieforbundet Funkis ønsker alle et godt valg på mandag!

Mer informasjon om universell utforming finner du hos Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet) her

Les også hva partiene mener om studieforbundenes arbeid og livslang læring