Vi gjør dette fordi vi ser at aktiviteten ennå ikke har tatt seg helt opp slik vi kunne ønske etter koronapandemien. Funkis håper dette er god inspirasjon til å øke kursaktiviteten mot slutten av året og appellerer til medlemsorganisasjonene om et skikkelig skippertak framover!

Ny timesats gjelder for alle kurs som ikke er utbetalt og fra førstkommende utbetaling.

Regler for regnskap, avkortning og minstetilskudd er de samme som før.

Vi ber i tillegg studieledere og medlemsorganisasjoner om å ta kontakt med Funkis dersom dere trenger særlige omdisponeringer av tilretteleggingsmidler (TRT).