29 engasjerte folk fra 10 fylkeslag, sentralstyret og administrasjonen var sammen fra lunsj fredag 18. mars til lunsj søndag 20. mars.

Til sammen har alle disse flotte deltakerne jobbet 1024 år i frivilligheten! Les mer om dette på vår Facebook-side

Funkis' tydelige mål framover

Fredag var tema utfordringer, muligheter og ide- og erfaringsutveksling. Gode og fruktbare diskusjoner kickstartet helgen og fortsatte de neste dagene.

I år skal vi klare å få til mer enn 150 00 studietimer, og vi skal være mer aktive og bidra mer for våre medlemmer, var det tydelige målet som generalsekretær Roger Håkon Skår la fram på møtet.

Nedsatt funksjonsevne, men ikke hemmet

Lørdag ble sterkt innledet av inspirator og helsecoach Anna Fryxelius. Hun har selv flere funksjonsnedsettelser og har en hverdag preget av fysiske begrensninger. Dette gjør at hun kjenner verdien av Funkis-familiens frivillige arbeid i eget liv.

Kvinne snakker til forsamling, med powerpoint og flipover i bakgrunnen.

Anna snakket om nødvendigheten av å skape gode møteplasser, særlig etter pandiemien:

- Å treffe likepersoner og skape gode møteplasser i helsefrivilligheten er mer aktuelt enn noensinne, understreket hun og framhevet samtidig den viktige innsatsen som frivillige i Funkis utfører.

Sentralstyreleder Eva Høili holdt et innlegg hvor hun blant annet fokuserte på hverdagsglede, og hvor viktig det er å samhandle og arbeide mot et felles mål:

Kvinne står ved et bord, snakker til en forsamling.

- Når du står opp om morgenen; tenk på tre ting du gleder deg til i dag, og en ting du kan glede andre med.

Hvordan øke vår kursaktivitet?

Og hvordan bli mer relevante og verdifulle for våre medlemmer? Var spørsmål generalsekretær stilte til Funkissamlingen. Her kom det flere gode innspill:

Flere forslag skrevet på et stort ark  (flipover).

Funkis' logo og ballonger

Kari Helene Johansen (sentralstyret og Norges Fibromyalgi Forbund) kom med friske eksempler på hvordan et kurs både kan inspirere og motivere.

Først og fremst: Møt deltakerne med Funkis' logo! Hvordan være en god deltaker? Kommer du for sent, sørg i alle fall for å være andpusten! Må kursholder alltid bruke powerpoint? I tillegg hadde hun blåst opp 94 ballonger, en for hver medlemsorganisasjon i Funkis.

Kvinne foran en powerpoint-presentasjon med mange ballonger foran seg på gulvet.

Fylkesutvalget

Fylkesplangruppa har byttet navn til Fylkesutvalget og nye medlemmer ble valgt. Fylkesutvalget består de neste to årene av:

  1. Leder Kristin Kvalsnes, Funkis Hordaland
  2. Sølvi Hagen, Funkis Møre og Romsdal
  3. May-Brit Borgi Olsen, Funkis Sør
  4. Eilif Myre, Funkis Trøndelag