KUD ser at utfordringene med å arrangere fysiske kurs fremdeles er til stede, og Studieforbundet Funkis er glad for at muligheten til å arrangere nettkurs blir forlenget. 

Funkis oppfordrer dere alle til å fortsette med å arrangere kurs på digitale plattformer fram mot sommeren – og holde fysiske kurs der det oppleves som trygt og naturlig, og er i tråd med nasjonale og lokale smittevernsregler og anbefalinger.

Krav til samtidighet

Departementet understreker at kravet om samtidighet fortsatt gjelder 
ved digitale samlinger. Dette kravet er oppfylt når læringsplattformen som 
benyttes har kommunikasjonsmulighet mellom kursleder og kursdeltaker via en direkteelektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig pålogget innenfor et avtalt tidsrom.

Brevet fra Kulturdepartementet finner du under Dokumenter til høyre..