Vi i Funkis’ administrasjon tar i disse dager kontakt med studieledere og kursarrangører som har halvferdige kurs liggende i tilskuddssystemet vårt. Dersom kurset er holdt, men ikke rapportert ferdig, er det særdeles viktig at dere gjør dette raskest mulig. Her kan det være gode penger å hente for laget ditt til jul!

Funkis er avhengig av en viss studieaktivitet for å sikre fremtidige tilskudd. Jo høyere kurstimetallet er, jo mer tilskudd har vi å gi tilbake til våre lag og foreninger. Lavere tilskudd betyr mindre penger å gi til våre medlemmer.

Vi håper derfor at dagens høye timesats på 200 kroner fremdeles vil motivere studieledere til å arrangere mange flotte kurs før nyttår.