Statistikken fra SSB, som ble framlagt 26. mars viser at studieforbundene, lokale lag og foreninger gjennomførte hele 960 223 kurstimer og 34 838 kurs i 2020.

Av disse bidro Studieforbundet Funkis med 110 657 timer og 5569 kurs, noe som plasserer oss blant de fire største på aktivitetsfronten i et krevende år.

Her finner du den totale statistikken for alle studieforbundene

Les mer om fjorårets statistikk på hjemmesiden til Vofo