1. Finner ikke riktig kommune 

Når du starter å skrive inn i feltet Kurssted/kommune, gjør Funkiskurs et automatisk søk på alle godkjente kommuner i Norge. Dukker ikke ditt kommunenavn opp, kan det være at du skriver inn et stedsnavn som ikke er en kommune.
Et eksempel: Holdes kurset i Hønefoss tilhører byen Ringerike kommune. Om du ikke får opp eller kjenner til kommunen Hønefoss ligger i, er det lurt å «google» Hønefoss for å finne kommunetilhørigheten.

Kommunesammenslåinger medfører ofte også at gamle kommunenavn er blitt erstattet med nye.

2. Når kurset holdes i utlandet

Her må du bruke organisasjonsleddets kommune og opprinnelige adresse i Norge.

3. Hvordan få kommunenavnet inn i feltet

Flere strever med å få kommunen til å legge seg i feltet Kurssted/kommune. Du må da søke opp kommunen ved å begynne å skrive i feltet, flytte musepekeren ned på valgt kommunenavn og «klikke» på navnet, slik at det faller på plass i ruta. Se bildet:

Viser feltet for Kurssted/kommune.

Registrering av kommune er hjemlet i voksenopplæringsloven, så det er helt nødvendig å ha den på plass i søknaden din.

Lykke til med å finne din riktige kommune!