Ina er 41 år, kommer fra Lofoten og bor i Oslo. Hun har en bred og sammensatt utdannelse som inkluderer journalistikk, miljø, samfunnsfag, og har en master i Society, Science and Technology in Europe fra Universitetet i Oslo.

Hun har jobbet som journalist, prosjektleder i ulike bransjer, og som organisasjonsrådgiver i Diabetesforbundet de siste 6 år. Her har hun blant annet vært ansvarlig for likepersonsarbeidet og Diabeteslinjen face2face.

Ina har solid erfaring med prosjektarbeid, og motiveres av å skape gode resultater.

Og hva var det ved Studieforbundet Funkis som fikk henne til å søke seg til oss?

- Funkis har et meningsfullt og spennende oppdrag som jeg ser fram til å få bruke min kompetanse på å jobbe for.  Etter å ha jobbet i en pasientorganisasjon i seks år, vet jeg hvor viktig læring, mestring og inkludering er for den enkeltes livskvalitet, sier Ina.

- Dette er en ny stilling som du i stor grad vil bidra til å forme selv. Hvor tenker du det er viktig å starte?

- Jeg gleder meg til å først bli kjent med studielederne i medlemsorganisasjonene og se på hvordan vi sammen skal klare å motivere til økt studieaktivitet igjen etter lang og tung pandemi. Potensiale for økt aktivitet er stort, og det blir utrolig spennende og givende å få bli med på å løfte dette arbeidet videre til glede for alle medlemmene tilknyttet Funkis.

Vi ønsker Ina hjertelig velkommen til Funkis i august. Med henne på laget tror vi at kompetansen i administrasjonen vil få et godt løft, og vi er sikre på at hun også vil være en kjærkommen Funkisambassadør for våre medlemmer og fylkeslag.