Dette betyr at vi vil avslutte KursAdmin. Gamle opplysninger fra KursAdmin blir tatt vare på.

Noen viktige datoer med tanke på innføring av nytt system:

1. Fra 1. desember 2020 vil ikke Funkis lengre ta imot kurs med sluttdato etter 22. januar 2021 til KursAdmin. Kurs med sluttdato til og med 22. januar legges som vanlig i det gamle KursAdmin

2. Alle medlemsorganisasjoner med lokallag skal kunne ta i bruk nytt kurssystem fra 4. januar 2021. Kurs med sluttdato etter 22. januar 2021, kan legges i nytt kurssystem fra 4. januar

4. Det gamle kurssystemet KursAdmin stenger fra 1. mars 2021

I en periode vil det bli en stopp i mottak av 2021- kurs med sluttdato etter 22.01.2021, frem til dere fra 04.01.2021 kan begynne å legge 2021- kurs i nytt system. Alle andre kurs med sluttdato i 2020 og frem til og med 22.01.2021 kan fortsatt legges i KursAdmin. De som alt nå har lagt kurs i KursAdmin med sluttdato etter 22.01.2021, vil bli overført til nytt system av Funkis administrasjon.

Nytt kurssystem blir enklere

Det nye systemet skal i utgangspunktet være så enkelt at det ikke trengs opplæring i det. Funkis vil allikevel distribuere noe opplæringsmateriell, som skal sendes til medlemsorganisasjoner og lokallag. Mer informasjon vil følge om nytt kurssystem etterhvert.

Foreløpige frister som gjelder for 2020

  • Siste frist for 2019- kurs som er avsluttet, er 31. mars 2020
  • Kurs fra vårsemestert 2020 (januar-juni) skal være avsluttet i KursAdmin før 1. september 2020
  • Kurs fra sommersemesteret (juni til og med august) 2020 skal være avsluttet i KursAdmin innen 30. november 2020
  • Kurs gjennomført i høstsemesteret (september til og med november) skal være avsluttet i KursAdmin innen 15. desember 2020
  • Kurs med sluttdato i desember 2020 skal være avsluttet i KursAdmin innen 22. januar 2021

Altså: Årsavslutning for 2020 blir 22. januar 2021.
Kurs med sluttdato etter 22. jauar 2021 vil bli registrert som 2021- kurs av Funkis.

Ta kontakt med Funkis om dere har utfordringer med å overholde fristene.