Direktoratet, som har fått forkortelsen HK-dir, skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

HK-dir vil bestå av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit), samt deler av Norsk senter for forskningsdata AS (NSD).
Universell, i dag tilknyttet NTNU, blir også en del av direktoratet.

Du kan lese mer om HK-dir og den nye lederens forventninger her