Dette gjøres ved å gå til Kursfakta og klikke på Redigerknappen, gå så til statusfeltet i høyre hjørne og still kurset til status Innstilt. Husk å lagre og avslutte.

Funkis ønsker også at kurs som er lagt inn i gamle KursAdmin med avslutningsdato etter 22. januar 2021, opprettes på nytt i nye FunkisKurs.
Her kan Funkis' administrasjon hjelpe til ved behov.

Knapp Søkeportal øverst på forsidebildet peker nå til det nye kurssystemet FunkisKurs.