Dette betyr at systemet da er helt stengt for Funkis administrasjon, medlemsorganisasjoner og underledd. 

Det vil i ettertid bare være mulig å få opplysninger om lovpålagte arkivdata etter voksenopplæringsloven og regnskapsloven.
Funkis oppfordrer derfor sine medlemsorganisasjoner om å «hente ut» de opplysninger de trenger i god tid før denne dato. Funkis kan være behjelpelig med å veilede slikt uttak i den perioden som gjenstår.

Generell kursstatistikk kan hentes fra fanen: Rapporter>Avsluttede kurs>Reports>Kurs avsluttet…….  (årstall)

Dere kan frem til 1. april logge inn som vanlig i KursAdmin. 
Innloggingspunkt til KursAdmin er https://www.kursadmin.org