For eksempel blir 15 minutter 0,25, 30 minutter blir 0,5, og 45 minutter blir 0,75. 

Hvis kurstiden er mindre enn en time, må man likevel skrive ned en hel time. Dette gjelder hvis eksempelvis kurstimen har varighet på 45 minutter, etterfulgt av 15 minutters pause. Men hvis kurstiden varer over en time, kan man bruke desimaler for å være mer nøyaktig.

For eksempel: 1 time og 15 minutter skal skrives som 1,25 og 1 time og 30 minutter skal skrives som 1,5. Hvis man skriver ned tallene feil, vil systemet gi beskjed om det, og det vil legge sammen alle timene på riktig måte til slutt.