Antall deltakere

Husk at med endringer i Voksenopplæringsloven fra 1. januar 2021 må det være minst fire deltakere som fullfører 75 prosent av tiden på et kurs.

Dispensasjon

Om noe kommer i veien slik at deltakere faller fra underveis eller om dere ikke klarer å starte kurset med nok deltakere, er det mulig å få dispensasjon fra regelen.

Søknad om dispensasjon kan gjøres fra fremmøtefanen i FunkisKurs når du rapporterer kurset. Er du usikker på hva som kan gi dispensasjon, ta kontakt med Funkis administrasjon så kan vi hjelpe deg.

Ulike årsaker relatert til covidsituasjonen vi fremdeles står i vil normalt kunne gi slik dispensasjon.

Når søke tilskudd

Ifølge regelverket skal det søkes om tilskudd til et kurs før kurset starter. Ta kontakt med Funkis administrasjon om du har glemt å søke før du startet kurset.

En frist for rapportering pr. kurs

Alle kurs skal rapporteres seinest tre måneder etter siste kursdag. Funkis setter nå bare denne ene fristen for rapportering av kurset. I FunkisKurs vil du bli minnet på dette automatisk via en epost.

Kurs uten kostnader og avkorting

Husk at om kurset ikke har kostnader eller det går med overskudd kan det bli trukket (avkortet) i tilskuddet.

Slik avkorting kan gjøres helt ned til minstetilskuddet pr. time (OT) som er 800 kr og for tilretteleggingstilskuddet (TRT) der dette blir innvilget helt ned til 400 kr.

Det er derfor viktig at dere får registrert alle kostnader og inntekter dere har hatt med kurset, da dette har betydning for tilskuddet.