Marianne har vært ansatt i Studieforbundet Funkis siden 2007. I løpet av de 14 årene har hun sørget for at Funkis er blitt et framoverlent studieforbund. 

Vi har stilt Marianne noen spørsmål om hvordan hun har opplevd tiden som leder for administrasjonen i Torgata 10.

Har du gjort deg erfaringer i Funkis, som du tar med deg videre til din nye jobb?

- Jeg tar med meg kunnskap om hvor viktig tilrettelegging av opplæring er, og hvordan trygge læringsarenaer er avgjørende for utbyttet av læringen. Jeg tar med meg respekt for tillitsvalgte i alle ledd, og kunnskap om hvordan en paraplyorganisasjon best kan fungere for sine medlemsorganisasjoner.

Hvilke utfordringer mener du en ny generalsekretær kan møte i Studieforbundet Funkis?

- Vi har nettopp fått endringer i Voksenopplæringsloven, forskriften og måten tilskuddene våre skal forvaltes på. Samtidig er vi flyttet fra Kunnskaps til Kulturdepartementet, som enda ikke er godt kjent med vår virksomhet. Dette gjør det ekstra viktig å sette seg raskt inn i både tilretteleggingstilskuddet og medlemmenes største behov for å få nytte av tilskuddene våre.

Er det noe du vil si til din etterfølger? Eksempelvis gi noen gode råd?

- Det er utrolig givende å jobbe i dette feltet, og jeg anbefaler en stor porsjon ydmykhet overfor tillitsvalgte sammen med en god porsjon stolthet på vegne av Funkis og det arbeidet vi gjør. Jeg anbefaler også å bruke tid om omtanke på å bli godt kjent med styre, stab, fylkesledd og medlemmer, avslutter Marianne. Hun ønsker oss lykke til videre med viktige oppgaver.

Vi ønsker også Marianne masse lykke til i Kulturalliansen, og tror hun vil gjøre en utmerket jobb på kulturfronten.

Mariannes siste arbeidsdag i Funkis er fredag 16. april.

Vil du søke på stillingen som generalsekretær i Studieforbundet Funkis?
Her finner du stillingsannonsen