Departementet begrunner dette med at pandemien fremdeles kan gi noen utfordringer for studieforbundene og medlemsorganisasjonene som arrangerer kurs.

Departementet vil understreke at kravet om samtidighet fremdeles gjelder ved digitale samlinger. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmulighet mellom kursleder og kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal, og at deltakerne er pålogget samtidig innenfor et avtalt tidsrom.

Departementet vil framover se på regelverket for fysiske og digitale kurs, eventuelt hybride kurs. En eventuell endring i forskriften vil sendes ut på høring i løpet av høsten 2022.

Her kan du lese brevet fra KUD i sin helhet