Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har mottatt innspill fra studieforbundene. På bakgrunn av disse vil KUD nå sende ut et høringsforslag om midlertidig unntak fra nåværende forskrifts regler om krav til fysiske kurs og gjøre unntaket til en permanent ordning i ny forskrift. Dette betyr at digitale kurs vil likestilles med fysiske kurs, og det vil ikke lenger stilles krav om at kurset må være 50 prosent digitalt og tilsvarende fysisk for å være tilskuddsberettiget.

Forslaget sendes ut på høring med frist 1. mars 2023, og de foreslåtte endringene skal etter planen tre i kraft 1. juli.

Generalsekretær i Funkis, Roger Håkon Skår, er godt fornøyd med departementets førjulsmelding:

- Vi er veldig glade for at unntaket om digitale kurs blir forlenget, og forventer at en ny forskrift er på plass til sommeren. Funkis opplever digitale kurs som et viktig tilretteleggingstiltak slik at flere kan bli med på kurs, som de kanskje ellers ikke hadde fått deltatt på. Reiseutgifter kan for eksempel være for høye. I tillegg kan noen deltakere i våre medlemsorganisasjoner fremdeles føle på en usikkerhet rundt smitte, og flere har nedsatt funksjonsevne som gjør at de lettere kan delta på digitale kurs, sier han.