Bakgrunnen for dette tiltaket er at vi vil hjelpe til med å øke rekrutteringen av frivillige og tillitsvalgte, etter noen år med lavere aktivitet under pandemien. Med høyere timesats på akkurat disse studieplanene ønsker vi å styrke organisasjonsdriften til lag, som i dag har utfordringer på grunn av tidligere nedstenging.

Kurs som bruker disse studieplanene får 50 kr i tillegg til timesatsen: 130 + 50 = 180 kr.

Dette tiltaket er en prøveordning i 2023, og kan videreføres i 2024.

Høyere timesats gjelder for disse studieplanene: 

1078 Opplæring i styrearbeid

1097 Studielederopplæring

11150 Studiearbeid og elektroniske rutiner

11151 Kursverter

11152 Opplæring i prosjektarbeid

11153 Kvinner i fokus

11157 Opplæring i gjennomføring av dag- kveldskonferanse, temamøter og annet organisasjonsarrangement

11158 Opplæring for kursleder/instruktør – en pedagogisk plattform

11165 Opplæring i årsmøte-/landsmøtesaker for deltakere

11166 Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte

11167 Organisasjonsutvikling medlemsservice

11168 Opplæring i valgkomitéarbeid

11169 Opplæring i gjennomføring av lokallagsaktiviteter

11170 Opplæring i gjennomføring av årsmøte/landsmøte

11171 Opplæring i årsmøteforberedelser

11172 Utvikling av organisasjonens saksbehandlingssystem

11173 Lobbyarbeid i fylker og kommuner

11174 Organisasjonsutvikling – organisatorisk arbeid, likemanns- og studiearbeid

11175 Rekruttering av frivillige til lokal- og fylkeslag

11176 Kassererkurs

11179 Sekretærkurs

11338 Opplæring i gjennomføring av helgekurs

12414 Opplæring i hvordan søke midler til laget

16057 Aktive lokallag – rekruttere, inkludere, aktivisere og beholde medlemmer