Den er oppjustert etter nye krav og råd om smittevern, som kom 6. november.
Her gis det råd om hvordan frivillige organisasjoner kan gjennomføre aktiviteter innenfor gjeldende smittevernregler.

Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet (Forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet).
I § 13 stiller denne flere krav til gjennomføring av arrangement hvor personer fysisk møtes, som må overholdes.
Veilederen kan du laste opp her.