Ny sats for opplæringstilskudd (OT) er kr 140 per time

Den nye timesatsen vil bli beregnet på alle kurs som ligger i FunkisKurs fra første utbetaling i 2022, selv om de ble søkt inn da satsen var høyere.

Takk for strålende innsats

Studieforbundet Funkis ønsker å takke våre medlemsorganisasjoner for en ekstraordinær innsats med kursaktiviteter i 2021. Dette året, og store deler av 2020 har vært preget av restriksjoner og pandemi, og kursaktiviteten har selvsagt lidd under dette.

Årets resultat ble imponerende på tross av alle avlyste kurs: 

  • 35 735 kursdeltakere
  • 5112 kurs
  • 99 223 kurstimer

Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2020.

Søknadsbrevet kan du laste ned her