Gjelder kun offentlig sektor

Norge har hatt krav om universell utforming (uu) av ikt siden 2013, som gjelder for både privat og offentlig sektor. De nye lovendringene er en del av EUs webdirektiv (WAD) for offentlige nettsteder og mobilapper, og har som mål å gi bedre tilgang for alle generelt, og mennesker med nedsatte funksjonsevner spesielt.

Universell utforming skal fra 2022 blant annet oppfylle disse kravene:

  • Synstolkning av videoopptak som legges ut på nett
  • Universell utforming av nye intranett og ekstranett
  • Plikt til å utarbeide en tilgjengelighetserklæring

Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for lovendringene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar hånd om forskriftsendringer som skal gjennomføre de tekniske kravene i norsk rett.

Overgangsperiode på et år

Det legges opp til at lovendringene trer i kraft 1. januar 2022. Offentlige virksomheter får imidlertid et ekstra år på seg til å etterleve de nye kravene, det vil si fra 1. januar 2023.

Du kan lese mer om de nye uu-kravene på sidene til Tilsynet for universell utforming av ikt

Her finner du også relevant informasjon og veiledning for hvordan lage gode nettsider - samt et nyttig e-læringskurs om universell utforming av nettinnhold.