Minstesatsene er uforandret:

  • Minstesats (OT): kr 1000
    Minstesatsen gjelder for kurs/studieringer som har fra 0 til 1000 kroner i utgifter.
  • Minstesats (TRT): kr 400
    Minstesatsen for TRT gjelder for kurs som har rett på tilretteleggingstilskudd, men som går med overskudd eller ikke har noen utgifter.

Vi minner om at timesats og minstesatser kan bli endret i løpet av året.

Endring i rapportskjema

Skjema for rapportering har fått en endring i rekkefølgen. Nå kommer regnskapsskjema før skjema for utfylling av tilretteleggingstilskudd.

Når søker først fyller ut alle utgifter kurset har hatt blir det lettere å plukke ut hvilke utgifter som er tilrettelegging. 

Vi ber dere også om å skrive inn tilretteleggingssummene i riktige kategorier. Bruk kommentarfeltet ved siden av kategoriene og presiser hva tilretteleggingen har gått ut på. Jo mer nøyaktig du som søker er med dette, jo lettere er det for oss i Funkis å behandle rapporten og utbetale riktig beløp.