Ny timesats gjelder for alle kurs som søkes inn nå og kurs som ble søkt inn med gammel sats ved første utbetaling.

Kurs som ble avsluttet i perioden 01. til og med 20. januar 2023, og som ikke er utbetalt, vil få den gamle timesatsen på 200 kr. Det samme gjelder gammel minstesats, 800 kr.

Andre endringer i regler og tilskuddsforvaltning, herunder tilretteleggingstilskuddet, vil vi orientere om i et eget informasjonsbrev i begynnelsen av mars.

Timesatsen kan bli justert i løpet av året.

Ny minstesats for kurs

Funkis øker minstesatsen til 1000 kr per kurs. Satsen økes blant annet for å kompensere for den generelle prisstigningen.

Minstesatsen gjelder for kurs/studieringer uten kostnader, som går med overskudd eller har inntil 1000 kr i utgifter.