Her kan du laste ned oppdatert smittevernveileder

Vi minner om at kursarrangør til enhver tid må utvikle smittevernveiledere, som bør være tilpasset kursprogrammet og stedet kurset holdes.