Stort sett gjelder samme regler for digitale kurs og fysiske samlinger. Kun noen få krav gjelder spesielt for rene nettkurs: 

  • Deltakere og kursleder/lærer skal delta samtidig i samme plattform, og ha mulighet til å kommunisere med hverandre direkte og i samme tidsrom
  • Sjekk om studieplanen du velger godkjenner at du kan bruke digitale samlinger som undervisningsform

Dere kan dere ha rene nettkurs, eller kombinere fysiske og digitale samlinger.