Voksenopplæringsforbundet (Vofo) får ofte spørsmål som dreier seg om bruken av offentlige undervisningslokaler. De har derfor laget et informasjonsskriv som kursarrangører kan benytte overfor skoler, dersom de får problemer med å få tilgang til lokaler.

Prøveprosjekt i to fylker

Fylkene Viken og Vestland er nå i gang med prøveprosjekter når det gjelder regler for utlån av lokaler. Når disse prosjektene er i havn, vil Vofo komme tilbake med mer informasjon.

Har du spørsmål? Kontakt politisk seniorrådgiver i Vofo Torgeir Toppe på telefon 959 32 693.

Her finner du informasjonsskrivet som Vofo har laget

Kunnskapsdepartementet om gratis bruk av offentlige undervisningslokaler