Roger Håkon kommer fra stillingen som assisterende generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund. Han er utdannet Master i Public Administration, er samfunnsviter og har lang erfaring med organisasjonskultur og -utvikling, økonomistyring, prosjektarbeid, kommunikasjon og markedsføring via sosiale medier. Han har lang ledererfaring fra ulike sektorer.
I tillegg har han 25 års erfaring med styre- og tillitsverv i foreninger og organisasjoner, og kjenner organisasjonslivet og frivilligheten godt. 

Roger Håkon, velkommen til Studieforbundet Funkis!

Tusen takk! Det kribler i fingrene etter å begynne i jobben. Jeg gleder meg til å bli kjent med medlemsorganisasjonene, alle ansatte og styret.

Hva var det ved Funkis som fikk deg til å søke på jobben som generalsekretær?

Å bidra for en større inkludering gjennom søkelys på utdanning og kunnskap som både et verktøy og et mål for å få et bedre samfunn er et arbeid jeg ønsker å være en del av. 
En rød tråd gjennom min utdannelse, arbeidserfaring og engasjement i organisasjoner har vært min interesse for demokrati, rettferdighet og inkludering. Likestilling og likeverd er en sak jeg brenner for.
Vårt formål, og det flotte arbeidet alle medlemsorganisasjoner utfører er så viktig for så mange, og det å være en del av dette viktige arbeidet er jeg stolt over.

Hva tenker du er viktig med tanke på studieforbundenes rolle i framtiden?

En viktig premiss for et sunt demokrati er at alle skal få mulighet til å delta, og at alle får anledning å delta på så like premisser som mulig. Det er ikke alle som har fått mulighet til å gjennomføre skole og utdanning, og noen av oss faller utenfor, eller litt på siden grunnet fysiske eller psykiske utfordringer. 
Funkis er her en viktig premissleverandør for å sikre oppmerksomhet rundt denne utfordringen, og bidra til å skape gode arenaer for økt deltakelse for våre medlemsorganisasjoner og deres enkelte medlemmer.
Jeg mener at Funkis bør bli mer kjent, også utenfor vår bransje. 
De tilskudd vi administrerer er småpenger i den store sammenheng, og vi må jobbe for å vektlegge vårt viktige bidrag i samfunnet og vise politikere hvorfor vi bør satses mer på. Her må vi alle bidra til å løfte viktigheten av vårt arbeid både i Funkis, i våre flotte medlemsorganisasjoner og blant våre samarbeidspartnere.

Roger Håkon Skår blir å finne i Torggata 10 fra 11. august. Vi gleder oss til det!