Nordmenn legger ned frivillig innsats verdt 78 milliarder kroner. Halvparten av den frivillige innsatsen er innenfor kultur og fritid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker og for samfunnet.
Et levende kulturliv er avhengige av kunnskap, deltakelse og publikum. Musikk, teater, dans, kunstformidling, husflidshåndverk, historie- og tradisjonsformidling finner sted over hele landet og i alle lokalsamfunn, og er avhengig av rekruttering og kvalitet for å holde seg levende.

Men hva vil egentlig partiene på kultur og frivillighetsfronten?

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Kulturalliansen inviterte et knippe politikere til en kunnskapsorientering om hva deres partier vil gjøre for å opprettholde et blomstrende kulturliv og en god frivillighetspolitikk.

Frokostmøtet fant sted 6. september på Kulturhuset i Oslo.

Du kan se opptak fra arrangementet her.

Møtet starter etter 2:48 minutter.