Han mener økningen fra 153 til 156 millioner ikke er nok til å kunne styrke kursvirksomheten i våre medlemsorganisasjoner:

- Mange opplæringsaktiviteter har vært avlyst og utsatt grunnet pandemi, og vi trenger alle midler vi kan få for å få frivilligheten og studieaktiviteter i gang igjen. Her har det offentlige et stort ansvar!

Han er heller ikke fornøyd med at deler av tilskuddet er foreslått dekket av tippemidler:

- Våre tilskuddsordninger bør være langsiktige og gi oss i Funkis og alle våre medlemsorganisasjoner forutsigbarhet til å planlegge og utvikle kurs og skape aktiviteter for alle deltakere. Ved å bruke deler av tippemidlene til våre overføringer skaper det en usikkerhet i vår økonomi da vi ikke vet hvor mye vi får. I tillegg skapes en situasjon hvor vi må slåss om de samme midlene med våre medlemsorganisasjoner.
Dette er ikke bra! Tilskudd til studieforbund bør bevilges gjennom statsbudsjettet, fastslår Funkis’ generalsekretær.