Funkis bruker stikkprøver som en kontrollmekanisme for forvaltning av voksenopplæringstilskudd. Dette er en ordning vi er pålagt av Kompetanse Norge, som bevilger voksenopplæringsmidler fra staten til alle studieforbund.
I tillegg gir de oss en bedre forståelse av kursvirksomheten i medlemsorganisasjonene.

I alle tilfeller blir organisasjonens sentralledd informert om stikkprøven og utfallet. Dette gjør vi for at sentralleddet kan være med på å hjelpe sine lokallag i jobben de gjør.

Det er administrasjonen i Funkis som avgjør hvilke lag og kurs som vi ønsker å se nærmere på. Dette kan medføre at vi ber om dokumentasjon på invitasjoner, regnskap og deltakerne til kursene vi plukker ut. Oppdager vi feil veileder vi studielederne slik at dette ikke gjentas. Vi kan også i enkelte tilfeller be om penger tilbake om vi opplever at noen har bedt om midler for utgifter de ikke kan dokumentere at de har hatt.

Oppdager vi grove overtramp på vårt ellers så tillitsbaserte system kan dette i verste fall føre til politianmeldelse.