Umar Iqbal skriver på en masteroppgave om studenter med hørselstap og deres opplevelser med digital undervisning. Han trenger informanter som bruker høreapparat eller cochleaimplatat. Studenter som har tilrettelegging med  skrivetolk er også velkomne til å delta i prosjektet. 

- Å sitte foran en skjerm hvor det meste av undervisningen foregår er et relativt nytt fenomen for mange av oss. Det kan være mange opplevelser og erfaringer knyttet til digital undervisning og det er disse erfaringene jeg søker å få dypere kunnskap om. Videre ønsker jeg å få vite om det har foregått noen form for tilrettelegging av digitalundervisning for deg som er student med hørselstap. Det vil også undersøkes om prinsippet om universell utforming er blitt ivaretatt i den digitale undervisningen, sier Iqbal.

For å delta må du i tillegg bo maksimalt to timer fra Oslo.

Her kan du lese mer om masteroppgaven og kriteriene for å delta

Er du interessert? 

Kontakt umariq@student.uv.uio.no