54 millioner skal ut i år

Studieforbundet har i dag over 54 millioner kroner i ubrukte tilskuddsmidler. Samtidig har kursaktiviteten gått ned under pandemien. Dette betyr at Funkis vil få noe mindre tilskudd de nærmeste årene. Derfor er det viktig at alle medlemsorganisasjoner øker sin kursaktivitet for å opprettholde våre tilskudd i årene fremover.

Statistikk som viser timer fra 2018 til forventet kurstimetall i 2022
Funkis oppfordrer alle foreninger og lag til å melde inn all kursaktivitet nå, for å få delt ut mest mulig midler.

FunkisKurs, interne regler og TRT

Tilskuddsportalen FunkisKurs er et enklere og bedre kursregistreringssystem enn tidligere KursAdmin. Likevel er det noen mangler som ennå ikke er på plass: Muligheten til å legge inn filer i studieplanene og generering av kursbevis.

Hvordan FunkisKurs fungerer er det alltid godt å få repetert. Det samme er tilretteleggingstilskuddet og interne regler for kursgjennomføring i Funkis. Sistnevnte er ikke nye regler, men en presisering av rutiner og regler som alltid har vært gjeldende.

Her finner du interne regler for kursgjennomføring i Funkis

Informasjon og dokumentasjon på funkis.no

Det er mye informasjon og dokumenter på våre hjemmesider som gir svar på mange spørsmål studieledere har. Bruk våre hjemmesider!

Vi har produsert seks nye veiledningsfilmer om FunkisKurs, som viser hvordan tilskuddsportalen fungerer.

Du finner filmene her

Standup

Til slutt rundet kompisene Morten Marius Skau og Magnus Henningsmoen av samlingen med litt spesialskrevet standup for Funkis.

Du finner flere bilder fra studieledersamlingen på vår Facebookside

Samlingen ble holdt på Nationaltheatret konferansesenter.