Funkis er avhengig av økt studieaktivitet for å sikre fremtidige tilskudd. Vår felles studieaktivitet er lavere enn vi ønsker og forventer. Aktivitetene har ikke tatt seg tilstrekkelig opp etter pandemien. Dette medfører at vi som studieforbund får lavere tilskudd de nærmeste årene. Lavere tilskudd betyr mindre penger å gi til våre medlemmer.

Vi håper derfor at et høyere timetilskudd vil motivere alle studieledere til å arrangere mange flotte kurs!

Den økte timesatsen gjelder for alle nye kurs, og kurs registrert i vår søknadsportal som ikke er gjennomført og utbetalt.