Funkis har hatt en gjennomgang av vår tilskuddsforvaltning. Etter anbefalinger fra rådgivere for kontrollorganene, har vi konkludert at denne TRT kategorien ikke er tilstrekkelig begrunnet i forskriften til voksenopplæringsloven. I tillegg har Funkis fått mange tilbakemeldinger om at dette tiltaket har vært vanskelig å forstå for mange søkere, sier generalsekretær Roger Håkon Skår.

Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset kan ikke søkes om fra og med onsdag 8. mars 2023. Kurs det er søkt om støtte til før denne dato, vil bli behandlet etter gammel ordning.

Det vil komme flere regelendringer som følge av gjennomgangen av tilskuddssystemet i et eget informasjonsbrev til medlemsorganisasjonene tirsdag 7. mars.